💢 در طرح همراه کارت آی نوتی شما کارت ویزیت اختصاصی خواهید داشت که همه جا حتی بدون نیاز به اینترنت در دسترس شما و مخاطبان تان خواهد بود.
✅ کافیست مخاطبان و مشتریان شما از همراه کارت اختصاصی شما استفاده کنند تا علاوه بر نمایش اطلاعات کارت ویزیت شما به مخاطب، اطلاعات تماس آنها به صورت خودکار در دفترتلفن شما در پنل اختصاصی در سایت آی نوتی برای همیشه بایگانی شود و در هر زمان و مناسبت های مختلف می توانید با آنها در ارتباط (پیامکی) باشید.
❇️ همراه کارت آی نوتی شما
 # شماره موبایل *6655*   
🆔 @inoti_azizi
🌎 https://iNoti.ir